Mosos training

Rondom de aanschaf van een nieuw Mosos Informatiesysteem, of een uitbreiding daarvan, vindt er doorgaans een training plaats. Deze training wordt vormgegeven in overleg met de projectgroep in het ziekenhuis en kan op verschillende manieren inhoud gegeven worden. In een aantal gevallen zal er voor gekozen worden om dit via het ‘train-de-trainer’ principe te doen, waarbij enkele key-users de opgedane kennis overdragen. In andere gevallen zal er behoefte zijn aan een training, waarbij zoveel mogelijk eindgebruikers opgeleid worden.

Trainingen kunnen plaatsvinden in het ziekenhuis, bijvoorbeeld op een testomgeving. Tussentijds kan er behoefte zijn aan scholing of extra uitleg rondom een programma. Neemt u hiervoor gerust contact op met Jaap Bunschoten.

Meer informatie?

Neem contact op met Jaap Bunschoten

Stuur een mail Maak een connectie
Jaap Bunschoten