Begeleidende zorg voor moeder en kind

Ondersteun de zorg voor moeder en kind tijdens de zwangerschap en bevalling met flexibele en integreerbare oplossingen voor bewaking in het ziekenhuis en op afstand

Missie ICT HCTS

Wij zijn ICT HCTS en wij hebben de ambitie om bij te dragen aan een gezonde en prettige zwangerschap- en geboorte in die landen waar we van toegevoegde waarde kunnen zijn in de zorgketen, maar ook in (risico)landen waar moeder en kind zorg minder goed toegankelijk is. 

Wij zien het als onze taak om technologische oplossingen vorm te geven die naadloos aansluiten bij de zorgketen: van vruchtbaarheid tot de nazorg van een baby. Dit doen we door in te zetten op data mining, analyse en innovatieve oplossingen die de kwaliteit en efficiëntie van zorg verbeteren.

Onze mensen zijn gepassioneerd over obstetrie. We kennen het vak, de dynamiek van de branche en de uitdagingen van onze klanten. Wij blijven voorloper door continu in dialoog te blijven met onze klanten en de toekomstige ouders. Want alleen samen komen we tot de optimale integratie van technologie en obstetrie over de hele breedte van de ouder en kind zorgketen: voor- tijdens en na de zwangerschap.
Innovatie en ondernemerschap staan bij ons centraal, zodat we vooruit kunnen blijven lopen in deze nichebranche. 

Het is onze missie om technologisch innovatieve ontwikkelingen te realiseren ten behoeve van de zorg voor moeder en kind, voor- tijdens en na de zwangerschap.
 

Visie ICT HCTS 

We zien de wereld in een snel tempo veranderen. Gezondheid en welbevinden van mensen is een steeds belangrijkere drijver voor de economische ontwikkeling in de komende decennia. 
In grote delen van de wereld neemt het aantal geboortes explosief toe, terwijl niet in alle landen de moeder- en kindzorg even goed geregeld is of toegankelijk is voor iedereen. Dit leidt tot complicaties voor en na de zwangerschap en moeder en kindersterfte.

Technologie is een drijvende kracht achter de verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van moeder- en kindzorg. Nieuwe technologische toepassingen en het verzamelen en gebruiken van data van moeder en kind, helpt dat er steeds meer preventief gehandeld wordt door zorgprofessionals.

Meer en meer zien we samenwerking in de ketenzorg: vanaf het moment van bevruchting tot nazorg van de baby. De integratie van die ketenzorg ondersteunen met IT-systemen en oplossingen, is een uitdaging. Nederland is een voorloper op integrale ketenzorg rondom moeder en kind, mede door het politieke landschap. De opgedane kennis en ervaring is voor grote waarde in andere landen.

Tot slot zien we dat zorg allang niet meer alleen van de zorgketen is. De patiënt komt steeds meer in de regie en is betrokken bij haar eigen zorgproces. De zorg verandert snel, net als de behoeften van de patiënten. Innovatie is randvoorwaarde om dit te kunnen blijven ondersteunen. 
 

Meer informatie?

Neem contact op ons team

Stuur een mail
ICT HCTS